Lägger vi snubbeltrådar för oss själva i Sverige?

Under Almedalsveckan var jag på flera seminarier där handläggningstider mm togs upp.

Ja det kan man fundera på ibland. Under Almedalsveckan var jag på flera seminarier där handläggningstider mm togs upp. Ett mycket intressant och konkret seminarium arrangerades av Svenskt Näringsliv och handlade om handläggningstider på bl a miljöområdet. Det värsta är att de långa handläggningstiderna de fakto innebär att miljöförbättrande åtgärder försenas. Ett exempel på detta berättade Mathias Edstedt, VD på Stockholm Gas om. Det är allmänt känt att det behövs mer biogas till stockholmsmarknaden. Det har varit brist länge och därför beslutade sig Stockholm Gas för flera år sedan för att investera i en anläggning som producerar biogas. Fortum, Stockholm Gas ägare, har en tomt i närheten av Tyresövägen, mellan Skarpnäck och Älta, som skulle kunna passa för ändamålet. Trafikstört och nära till vägnätet är bra kriterier. Bra projekt tyckte även staten, som beviljade Klimpmedel om 19 miljoner kronor till projektet 2007. Dessa pengar riskerar nu att försvinna. Eftersom tillståndsprövningen tagit så lång tid kommer man inte att hinna påbörja bygget så att pengarna kan användas. Något som också givetvis påverkar kalkylen för investeringen.

Projektet har försenats minst två år pga överklaganden och långa handläggningstider. Nu ligger ärendet hos regeringen sedan 2010 och ingen vet när regeringen kommer att hantera överklagandet. Under tiden så söker aktörerna på biogasmarknaden i Stockholm efter gas runt om i hela landet för att förse stockholmsbilisterna med drivmedel.

Exemplet Arlanda är ytterligare en del som innebär att mycket av trafiken på Arlanda faktiskt hotas pga ett 20 år gammalt miljötillstånd där utsläppen från alla fordon som körs fram och tillbaka till Arlanda räknas in i deras utsläppsbubbla. Nu vill Swedavia, som ärger Arlanda, ha ett nytt tillstånd. Men det kräver att regeringen, som fattade beslutet om tillståndet för 20 år sedan, säger att det är ok för miljödomstolen att pröva Swedavias nya ansökan enligt miljöbalken. Tiden går, ansvarig minister funderar, och Arlandas utveckling hämmas och till och med riskeras.

Bäste miljöminister; Vore det inte en bra sommarpresent att meddela Swedavia att regeringen beslutat att lyfta de regeringssatta 20 år gamla villkoren och därmed klargöra att Arlandas verksamhet ska miljöprövas enligt dagens miljölagstiftning?

#stockholm #almedalen