Teres Lindberg (s) och jag är för en gång skull ense

Råkar få syn på att Teres Lindberg, s talesperson för IT-politik i riksdagen säger att hon tycker att Sverige borde ha ett rikstäckande stamnät och accessnät för fiber. där teleoperatörerna är leverantörer av tjänster. Precis så som Stokab – Stockholm stads fiberbolag.

Här kan alla hyra kapacitet på lika villkor, och leverera sina tjänster till kund. Kunden kan välja leverantör. Stokab-modellen, som funnits i 20 år, har väckt uppmärksamhet runt om i världen och är ett viktigt skäl till varför Stockholm idag är en ledande IT region. Små som stora leverantörer har kunnat hyra kapacitet av Stokab och leverera tjänster till sina kunder. Det ger en stor mångfald av leverantörer och en stor mångfald av tjänster.

Stockholm skulle inte vara ett av världens ledande dataspelkluster, IT-kluster, life science kluster om det inte vore för Stokabs fibernät. Det täcker nästan alla fastigheter i staden och många utanför kommunens gränser. Så ja Teres Lindberg. Ett nationellt Stokab är rätt tänkt. Det finns förslag på hur man skulle kunna göra. Många statliga bolag har idag fibernät – varför inte binda ihop dem och låta en aktör som inte leverera tjänster högre upp i värdekedjan ta hand om en operatörsneutral basverksamhet.

#it #bredband #stokab