Arvet från alliansen

God ekonomi och stor valfrihet för Stockholmarna

Just nu debatt om tertialrapport 2 i Stockholms kommunfullmäktige. Nästan 2 miljarder i beräknat överskott för 2014. Trots detta tänker den nuvarande s,v,mp,FI majoritet höja skatten med 35 öre. De vill också försämra valfriheten. Idag utförs ca 65 % av äldreomsorgen i Stockholm av sk externa utförare, dvs inte i egen regi. Via undersökningar vet vi att det finns en stor nöjdhet bland stockholmarna, över de tjänster som utförs. Den nya majoriteten anser att det är ett problem att det finns så många alternativ. Det tycker uppenbart inte stockholmarna. När det gäller valfriheten på andra områden, så som omsorg om funktionshindrade, gymnasieskolan, grundskolan och förskolan är även den omfattande. Det är många som bidrar till att erbjuda tjänster till stockholmarna. Många är de stockholmare som arbetar i företag som erbjuder dessa tjänster. Valfriheten och mångfalden ger möjligheter för såväl de som vill välja vård, omsorg och skola som de som vill välja andra arbetsgivare än staden har möjlighet att göra det. Och därtill naturligtvis, mångfald och valfrihet gör det också möjligt för de som vill förverkliga sina drömmar och starta eget företag, kan göra det inom dessa områden. Det är många kvinnor som nu tagit denna möjlighet. Det känns väldigt märkligt att ett parti som säger sig vara feministiskt nu avser att stoppa och försämra dessa möjligheter.

#politik #ekonomi