Debatten om Brommas framtid

Det finns planer på 140.000 nya bostäder i Stockholm. Debatten om Brommas framtid är intressant. Miljöpartiet försöker ge sken av att de vill lägga ner Bromma för att det behövs fler bostäder i Stockholm. Det låter ju behjärtansvärt men det finns anledning att analysera deras politik i denna del.

Debatten om bostadsbristen har tvingat ut miljöpartiet på banan. De har under många år varit mot bostadsbyggande i Stockholm. Förr var de beroende av bl a stöd från oss moderater för att få fram nya bostäder. Hennes koalitionspartner mp gick inte att lita på i den delen.

Nu känner uppenbart miljöpartiet att de måste visa sig tillväxtvänliga i Stockholm. Vad gör de då – jo förenar sin fientlighet mot flyg med att visa på att även de vill bygga bostäder. Utifrån miljöpartiets perspektiv kan det knappast vara bättre än att presentera förslaget att bygga 50.000 nya bostäder och samtidigt lägga ner Bromma. Detta presenteras som ett offensivt förslag för att förbättra bostadssituationen i Stockholm.

  1. I januari 2014 presenterades det en utredning i staden som visade på bostadsbyggnadspotentialen till 2030. Den visar att 140.000 nya bostäder kan byggas i Stockholm stad. Läs mer om det här. Det behövs inte 50.000 nya bostäder utöver detta.
  2. Ingen vet vad som finns i marken på Bromma flygplats – går det över huvud taget att bygga bostäder där som det vait flygplats sedan 1936?
  3. Det låter på miljöpartiet som om det är möjligt att bygga 50.000 nya bostäder i ett område fram till 2030. Detta är helt orimligt. Det krävs bara att någon journalist frågar byggföretag om denna tidsplanering så skjuts denna drömbild söder till förmån för hur realiteten ser ut.

Så bästa miljöpartister – var ärliga – säg som det är – ni vill ha bort flyget. Försök inte krydda detta med att framställa det som att ni månar om bostadsbyggandet. Det finns redan nu planer för 140.000 nya bostäder.

Bästa socialdemokrater – låt inte miljöpartiet fortsätta med sitt spel om Brommas framtid. Sätt ner foten – säg som det är – en nedläggning av Bromma är ett hot mot tillväxten i Stockholm. Det behövs ingen särskild ny utredning om detta.

Visa ledarskap och lyssna på era partiledare och instäm i att Bromma behövs. För Sverige och för Stockholm. Det vore en utmärkt julklapp till hela landet.

#politik #bromma #flygplan