Smarta Hem

Smarta hem är vägen att gå för att ta hand om våra äldre.

Smarta hem kan revolutionera omsorg

Läser ett nyhetsbrev. Det är alltid lika intressant att se vad som händer på IT-området. Här kan vi läsa om smarta hem. För flera år sedan arrangerade Kista Science City, på uppdrag av regeringen, ett rundabordsamtal om teknikens möjligheter för omsorgen. Det blev en intressant diskussion om hur faktisk internet mm gör det möjligt för äldre att bo kvar i sina bostäder länge, och därtill på ett tryggare sätt än idag.

Mycket av den svenska omsorgsdebatten utgår ifrån hur det är idag. Det som är intressant är ju att titta på vad dagens väl utbyggda bredbandsinfrastruktur kan bidra med när det häller omsorg i hemmet mm. Därför är Hybrid Techs Smarta hem projekt mycket välkommet. Genom att tänka utanför de invanda boxarna kan nya modeller växa fram. Jag är övertygad om att såväl fastighetsägare, IT-företag som omsorgsföretag är intresserade av att delta i detta utvecklingsarbete.

För varför måste det vara så att gamla människor ”flyttar hemifrån”? Med telnikens hjälp, en utveckling av omsorgsområdet, så kanske fler kan bo hemma hela livet. Bra grejer.

#it #teknik #politik